TOP FUSE UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama sırasında top fuse üzerindeki ilaç ısı ile sıvı haline getirilir ve basınç ile ilacın kumaşa gerekli oranda transferi sağlanır. Bu işlem sonucunda ilacın soğuyup tekrar katılaşmasıyla, kumaş ve top fulse’un birbirine tam yapışması sağlanır.

Top fuse yapıştırma işleminde en sağlıklı yöntem pres kullanımıdır. Kullanılan presin kalitesi ve bakımlılığı, üretilen giysinin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardandır.

Kullanılacak top fuse’un türü, uygulama yapılacak kumaşın tip ve özelliklerine göre değişiklik gösterse de, pres kullanımında bazı genel kriterler bulunmaktadır. Pres ısısı

 • 100 gr/m2 ve altı top fulse ürünlerde 160° C
 • 100-130 gr/m2 arası top fuse ürünlerde 170° C
 • 130 gr/m2 ve üzeri top fuse ürünlerde ise 175° C civarında olmalıdır.
160
C
100 gr/m2 ve altı top fuse ürünlerinde
170
C
100-130 gr/m2 arası top fuse ürünlerinde
175
C
130 gr/m2 ve üzeri top fuse ürünlerinde
 
 

Tavsiye edilen ısının kontrolü için ısı ölçer kağıtlar kullanılmalıdır. Isıya karşı duyarlı olarak üretilmiş bulunan bu kağıt; kumaş ve top fuse arasına konulup, prese verilmelidir.

Kağıt üzerindeki ısı göstergesinin kararma oranı ısı derecesini gösterir. Bu işlem, presin sağ ve sol kanatlarında aynı anda yapılırsa, çıkan sonuca göre, kanatlar arasında ısı farkı olup olmadığı da gözlemlenmiş olur.

Pres Özellikleri
 • Kalite standardını koruyabilmek için presin bakımı zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır.
 • İplik ve elyaf uçuntusu olmayan nemsiz ortamda kullanılmalıdır.
 • Amaca uygun yapıda ve özellikte olmalıdır.
 • Presin bant yüzeyinde ısı ve basınç değerleri homojen olmalıdır.
 • Parametre göstergeleriyle (basınç ve ısı) fiili göstergelerin aynı olup olmadığı sıkça kontrol edilmeli, farklı durumlarda servis çağırılıp gerekli onarım yaptırılmalıdır.
 • Pres parametre göstergeleri hassas olmalıdır. Bazı analog göstergelerde ± 15 °C toleranslar bulunmaktadır. Böyle durumlarda devreyi 150 °C’de kapatması gereken termostat, 135 °C de kapatarak uygulamacıyı yanıltabilmektedir.
 • Pres silindirlerinde korozyon olmamalı ve silindir baskıları sağ, sol ve orta alanlarda eşit olmalıdır.
 • Silindirler sıkça kontrol edilmeli, silikon kaplamalı silindirler gerekli zamanlarda değiştirilmeli, silikon sertliği sürekli kontrol edilmelidir.
 • Uygulama elemanları deneyimli olmalıdır.
 • Tek elemanla çalışan preslerde bantlar tek taraflı yıpranabileceğinden elemanlar dönüşümlü olarak çalıştırılmalıdır.
 • Presten çıkan ürünler soğumadan elle tutulmamalı, tutulsa bile dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde temas noktalarında çukurlaşma ve mukavemet düşüklüğü meydana gelmektedir.
 • Bant üzerinde derin izler ve ekler olmamalı; ek varsa, yapıştırılan kumaş ve top fulse’un bu ek üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir.
Preslere İlişkin Basit Öneriler
 • Pres içi ısı, ısı ölçer kağıt veya elektronik derecelerle sıkça kontrol edilmelidir.
 • Presler sabahları ilk çalıştırıldığında (özellikle kışın), rezistanstan beslenen ısı göstergesi gerekli ısıyı gösterse de, pres genelinde ısı olması gereken düzeyin altında kalabilir. Bu durumda, sabah erken yapılanla daha sonra yapılan uygulamalar arasında farklılıklar meydana gelebilir. Bu, ürün kalitesi adına dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Bu sorunu yaşamamak için, pres açılınca en az 30 dakika yapıştırma yapılmamalıdır.
Pres İçi Basınç ve Isı Gözlemlemek
 • Aynı anda presin sağ, sol ve ortasında yapıştırılmak üzere 5 cm şerit olarak kesilmiş kumaş ve top fuse’u presleyin ve sökülme dirençlerinde farklılık olup olmadığını kontrol edin. Sökülmede en düşük direnç 1.2 kg olmalıdır.
 • Gömlek yakasını, bant hareket yüzeyine paralel olarak prese verin. Sökülme kontrolü yapın. Kanatlar arası mukavemet farkı varsa sağ ve sol tarafları ters çevirerek parçayı tekrar prese verin. Mukavemet farkı ortadan kalkmışsa, pres silindirlerinde sorun var demektir, derhal kontrol ettirin.
 • Bu kontrolü, pres soğukken beyaz A4 kağıt ve hiç kullanılmamış karbon kağıt ile de yapabilirsiniz. İki adet beyaz A4 kağıdın arasına A4 ölçüsünde hiç kullanılmamış karbon kağıdı koyun. Kağıtları aynı anda sağ, sol ve orta taraftan prese verin. Karbon kağıtlarının beyaz kağıtları karartma oranlarını ve izlerinin sağ, sol ve ortada farklı olup olmadığını gözlemleyin.

KUMAŞLAR VE YAPIŞTIRMA UYGULAMALARINDA KUMAŞ ETKİLERİ

Zor Yapışan Kumaşlar

Tekstil sektöründe kumaş üretim aşamalarında kullanılan değişik kimyasal maddeler ve bunların uygulama yöntemleri, kumaşlar arasında büyük ölçüde işlevsel farklılıklar yaratmaktadır. Bunun sonucunda, aynı görünümdeki kumaşlar arasında bile önemli farklılıklar oluşmaktadır. Örneğin terbiye sırasında dokuyu güzelleştirmek amacıyla kullanılan silikon bazlı kimyasal kaplamalar kumaşı, sıvı transferine karşı olumsuz yönde etkilemektedir. Kumaşta silikon kaplama bulunduğunu anlamak için, üzerine su damlatarak sıvıya karşı duruşunu gözlemleyebilirsiniz. Kumaş suyu çekmeyip üzerinde kaydırıyorsa, sıvı transferi zor bir kumaştır.

Top fuse uygulaması, ilacı ısı ile sıvı hale getirip, baskı ile karşı kumaşa transfer etmek olduğuna göre, suyu emmede direnç gösteren kumaş; top fuse ilacını emmede de aynı direnci gösterecektir. Yukarıdaki örnekten de anlaşılabileceği gibi, kumaş benzerliklerine aldanmayıp, sağlıklı yapışmayı elde edene kadar, pres göstergelerinde gerekli ayarlamaların yapılması gerekmektedir.

Yıkama Ve Isıda Çeken Kumaşlar

SNT top fuse ürünlerinin tamamı sanfor makinelerinden geçmektedir. Bu nedenle, yıkama çekme oranları, 10 yıkama sonrası metrede %1.5’tir. Isı çekme oranı ise presleme sonrası %0.6’dır. Seri üretime geçmeden önce, değişik kumaş partilerinde yıkama ve ısı çekmesini kontrol edin. Yıkama çekmesi en fazla %2 olmalıdır. Isı çekmesi %0.6’dan fazla ise kumaş önce boş olarak preslenmelidir. Böylece hem kumaşın ısı çekmesi önlenmiş ve nemi alınmış olur. Top fuse yapıştırması bu işlemden sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapıştırma sonrası dalgalanma meydana gelir. Nemi alınmamış kumaşın yapıştırma uygulamasında yaklaşık 5 °C ısı, nem kurutmaya gider ki bu, 165 °C bir presin 160°C’ta çalıştığı anlamına gelir.

Pastal Alma İşlemi

Pastal atılan bölüm, nemsiz olmalıdır. Pastal atıldıktan sonra uzun süre bekleyen kumaş veya top fuse’da yüksek nem, olumsuzluklara neden olabilir. Böyle durumlarda presten boş olarak geçirmek suretiyle, önce kumaşın nemi alınmalıdır. Bu yöntemle sanfor yapılmamış kumaşlara da bir nevi sanfor işlemi uygulanmış olur.

Yapışma Kalitesi Kontrolü Ve Son Ütü

Test aşamasında kumaş sökülmesini kontrol etmeden seri üretime geçmeyin. Yapışma sonrası ayrılma direnci, 5 cm eninde şerit olarak kesilip yapıştırılmış kumaş ve top fuse’da, en az 1.2 kg olmalıdır. Sökülmede top fulse üzerindeki ilacın bir bölümünün karşı kumaşta kalması gerektiğini unutmayın. Gömleği ütülerken 160°C’yi geçmeyiniz. Zira ilacın erime derecesine yaklaşılması yapışmayı riske sokabilir. Yapışmış gömleği 90°C ısıda 5 kez yıkayın ve yapışmış yüzeyde boncuklanma olup olmadığını kontrol edin.

snt bir
kuruluşudur.