UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yapışma dengeli dağılmıyorsa?

 • Yapışkan astar söküldüğünde alt kumaşa geçen tozların dağılımı homojen değilse, pres baskı silindirleri korozyona uğramış olabilir.
 • Presin değişik bölgelerinde yapıştırma uygulayın. Farklı sonuçlar alırsanız, üretici firma veya teknik servisle görüşün.

Çekmeden dolayı potlaşma varsa?

 • Kumaşı prese verin. Aynı ölçüde kesilmiş başka bir kumaşla arasındaki çekme farkını kontrol edin.
 • Kumaşta problem yoksa preslenmiş kumaşa astarı yapıştırıp, aynı ölçüde kesilmiş ikinci bir astar ile çekmezliğini kontrol edin. Isı çekmesi standarttan fazla ise danışma hattından ilgili kişiye ulaşın.

İlaçta kumaş veya top fuse üzerine kusma varsa?

 • Kusma kumaş üzerine ise pres alt rezistans ısısını düşürün.
 • Daha sonra basıncı düşürüp hızı arttırın.
 • Kusma astar üzerine ise üst rezistans ısısını düşürün.
 • Basıncı düşürün.
 • Hızı yükseltin.

İlaçta kumaş veya top fuse üzerine kusma varsa?

 • Kusma kumaş üzerine ise pres alt rezistans ısısını düşürün.
 • Daha sonra basıncı düşürüp hızı arttırın.
 • Kusma astar üzerine ise üst rezistans ısısını düşürün.
 • Basıncı düşürün.
 • Hızı yükseltin.

İşlem sonrası kötü yapışma ve tuşenin normalden fazla sertleşmesi?

 • Bu durumda fazla ısı ve basınçtan dolayı ilaç top fuseden ayrılmış, ancak karşı kumaşa da geçmemiş demektir. Böylece ilaç, top fuse ile kumaş arasında film tabakası haline gelmekte ve kumaşa yapışmayıp, tuşeyi sertleştirmektedir.

Gömleklerde yıkama sonrası kabarmalar varsa?

 • Pres basıncı düşük, ilaç transferi yeterli seviyede değildir.
 • Pres hızı çok yüksek, yapışma sağlıklı değildir.
 • Pres ısısı çok düşük, yapışma sağlıklı değildir.
 • Astar ilaç seviyesi az, yapışma sağlıklı değildir.

Gömleklerde yıkama sonrası kabarmalar varsa?

 • Pres basıncı düşük, ilaç transferi yeterli seviyede değildir.
 • Pres hızı çok yüksek, yapışma sağlıklı değildir.
 • Pres ısısı çok düşük, yapışma sağlıklı değildir.
 • Astar ilaç seviyesi az, yapışma sağlıklı değildir.
snt bir
kuruluşudur.