UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yapışma dengeli dağılmıyorsa?

 • Yapışkan tela söküldüğünde alt kumaşa geçen tozların dağılımı homojen değilse, pres baskı silindirleri korozyona uğramış olabilir.
 • Presin değişik bölgelerinde yapıştırma uygulayın. Farklı sonuçlar alırsanız, üretici firma veya teknik servisle görüşün.

İlaçta kumaş veya tela üzerine kusma varsa?

 • Kusma kumaş üzerine ise pres alt rezistans ısısını düşürün.
 • Daha sonra basıncı düşürüp hızı arttırın.
 • Kusma tela üzerine ise üst rezistans ısısını düşürün.
 • Basıncı düşürün.
 • Hızı yükseltin.

İşlem sonrası kötü yapışma ve tuşenin normalden fazla sertleşmesi?

 • Bu durumda, fazla ısı ve basınçtan dolayı ilaç teladan ayrılmış, ancak karşı kumaşa da geçmemiş demektir. Böylece ilaç, tela ile kumaş arasında film tabakası haline gelmekte ve kumaşa yapışmayıp, tuşeyi sertleştirmektedir.

Buhar sonrası açılma varsa ve yapışma iyi değilse?

 • Pres basıncı düşük, ilaç transferi yeterli seviyede değildir.
 • Pres hızı çok yüksek, yapışma sağlıklı değildir.
 • Pres ısısı çok düşük, yapışma sağlıklı değildir.
 • Tela ilaç seviyesi az, yapışma sağlıklı değildir.
 • Tela, ilaçlama yöntemi kullanılan kumaşa uygun değil; dolayısıyla yapışma da sağlıklı değildir.
snt bir
kuruluşudur.